Heleen van der Graaf

December 24, 2006

Schuldgevoelens of schuld?

Filed under: Voor Heleen — hensel @ 11:19 am

Het is lastig om Heleen haar keuze ‘zomaar’ te accepteren. Het doet pijn, voor iedereen die om haar heen stond: om haar te verliezen, om te horen hoe moeilijk ze het had en hoeveel verdriet ze had.

Zelf schrijft Heleen in haar afscheidsbrief dat niemand schuld heeft alleen zijzelf. Toch hebben veel mensen om haar heen, ook ik, nog wel eens de gedachte van: ‘wat als ik nu dit gedaan had, of dat voor haar had gedaan?’

Als je op je knie valt, en je knie doet pijn, gaan je hersenen aan de gang, om een oplossing te bedenken zodat je de volgende keer die pijn niet meer voelt: je kijkt goed uit. Zo ook doet het verlies van Heleen ons erg veel pijn en zoeken onze hersenen naar een oplossing om deze pijn in het vervolg te voorkomen. Logisch, maar wees je er wel van bewust dat je verder moet en dat we de oplossing niet wisten tot op het moment van Heleen’s overlijden, ook Heleen zag de oplossing niet. Of eigenlijk wel… ze heeft voor haar eigen oplossing gekozen.

1 Comment »

  1. Lieve Heleen.Ik denk nog steeds aan jou…ik hou van jou…

    Comment by Sanda — March 31, 2014 @ 10:37 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Powered by WordPress